ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΣΧΑ
ΕΤΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΚΑΘΟΛΙΚΟ
2013
5 Μαΐου
31 Μαρτίου
2014
20 Απριλίου
20 Απριλίου
2015
12 Απριλίου
5 Απριλίου
2016
1 Μαΐου
27 Μαρτίου
2017
16 Απριλίου
16 Απριλίου
2018
8 Απριλίου
1 Απριλίου
2019
28 Απριλίου
21 Απριλίου
2020
19 Απριλίου
12 Απριλίου
2021
2 Μαΐου
4 Απριλίου
2022
24 Απριλίου
17 Απριλίου
2023
16 Απριλίου
9 Απριλίου
2024
5 Μαΐου
31 Μαρτίου
2025
20 Απριλίου
20 Απριλίου
2026
12 Απριλίου
5 Απριλίου
2027
2 Μαΐου
28 Μαρτίου
2028
16 Απριλίου
16 Απριλίου
2029
8 Απριλίου
1 Απριλίου
2030
28 Απριλίου
21 Απριλίου
2031
13 Απριλίου
13 Απριλίου
2032
2 Μαΐου
28 Μαρτίου
2033
24 Απριλίου
17 Απριλίου
thatslife.gr
Πηγή : http://maidanoi.com
Πάσχα